Algemeen

Kerngegevens

Bevolking-leeftijd per 1 januari

2018

2019

2020

< 18 jaar

6.958

6.263

6.362

18-64 jaar

18.171

19.004

19.193

65 jaar en ouder

7.389

7.501

7.658

Totaal

32.518

32.768

33.213

..

..

..

..

Vrouwen

16.537

16.691

16.919

Mannen

15.981

16.077

16.294

Totaal

32.518

32.768

33.213

...

..

..

..

Zonder een migratie-achtergrond

23.646

23.650

23.730

Met een migratie-achtergrond

8.872

9.118

9.483

Totaal

32.518

32.768

33.213

..

..

..

..

Eenpersoonshuishouden

5.006

5.016

5.158

Echtpaar/samenwonend (zonder kinderen)

4.740

4.724

4.665

1-oudergezin

1.128

1.160

1.183

Anders

3.822

3.856

3.976

Huishoudens met een laag inkomen

4.557

4.576

4.646

Totaal

4.557

4.576

4.646

..

..

..

..

Bijstandsgerechtigden

828

733

709

waarvan IOAW/IOAZ

42

44

41

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

924

916

931

WAZ

8

7

7

Wajong

392

389

377

..

..

..

..

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.768

1.763

1.817

Leerlingen openbaar basisonderwijs

722

738

745

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

64

71

56

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

1.008

919

923

..

..

..

..

Jongeren met jeugdhulp < 18 jaar

7,2%

7,5%

7,5%

..

..

..

..

Woningen per 1 januari (CBS)

15.058

15.127

15.186

Nieuwbouw koop/huur

139

168

232

Overig (CBS)

10

-65

13

Sloop (CBS)

-80

-44

-42

Totaal per 31 december

15.127

15.186

15.389

..

..

..

..

Bedrijfsvestigingen (CBS)

2.525

2.722

2.904

Klantenpotentieel lokaal

30.910

31.140

31.570

Klantenpotentieel regionaal

12.420

12.490

12.670

..

..

..

..

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

167

167

167

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

15.600

15.650

16.056

Oppervlakte wegen in m2

1.351.000

1.355.000

1.335.000

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

113.000

104.000

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35

35

Oeverlengte (in km)

50

50

50

Aantal duikers

67

67

77

Aantal trottoir- en straatkolken

8.900

9.600

10.050

Oppervlakte groen in onderhoud in ha

165

165

165

Aantal bomen

10.800

11.200

11.400

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49