Bijlagen

Reserves

Algemene reserve

Naam reserve

Algemene reserve

Soort reserve

Saldireserve

Nummer

80100

Doel

Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen).

Startdatum

Einddatum

niet van toepassing

Bestedingsplan

-

Voeding van de reserve

De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.

Wordt rente toegevoegd?

Met ingang van 2019 wordt er geen rente meer toegevoegd aan de algemene reserve.

Gewenste omvang

De hoogte van de reserve moet voldoende zijn om risico's op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%.

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

26.711

Storting:

Storting dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut

800

Terugstorten voorfinanciering reorganisatie Stadsbedrijf

175

Resultaatbestemming 2019

3

Onttrekking:

Onttrekken kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut

-12

Cofinanciering provinciale subsidie corona cultuur

-50

Boekwaarde per 31 december 2020

27.626

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49