Bijlagen

Reserves

Reserve bedrijfsvoering

Naam reserve

Reserve bedrijfsvoering

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80154

Doel

Middelen beschikbaar hebben voor innovatie en het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de hostingstaken aan SOW.

Startdatum

2017

Einddatum

-

Bestedingsplan

Hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW

Voeding van de reserve

Overschotten van de hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

1.309

Storting:

Storting resultaat SOW

81

Onttrekking:

Dekking kapitaallasten herinrichting Werkplein

-25

Boekwaarde per 31 december 2020

1.365

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49