Bijlagen

Reserves

Reserve projecten gewone dienst

Naam reserve

Reserve projecten gewone dienst

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80135

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van projecten waarvoor geen grondexploitatie geopend is.

Startdatum

2009

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Uitgaven ten behoeve van projecten De Vloot/Schutsluis/Fenacoliuslaan en de drie projecten uit het ontwikkelbudget van de CBG: Maaslandse Poort, Oeverbos en Stad-Land verbinding

Voeding van de reserve

Stortingen vanuit de exploitatie

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

1.097

Storting:

Onttrekking:

bijdrage energieaansluiting accommodatie RCMD De Coureur (project Oeverbos)

-14

Boekwaarde per 31 december 2020

1.083

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49