Bijlagen

Reserves

Reserve bruggen

Naam reserve

Reserve bruggen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80108

Doel

Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van bruggen

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Beheerplan bruggen

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

157

Storting:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2020

157

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49