Bijlagen

Reserves

Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing

Naam reserve

Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing (VVSV)

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80147

Doel

Het beschikken over middelen om geoormerkte projecten uit te voeren, zoals voor duurzaamheid en woonservicezones.

Startdatum

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

VVSV (Raad adv.-01099)

Voeding van de reserve

Overheveling bedrag van Voorziening Woningbouw en Stedelijke vernieuwing in 2011

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

151

Storting:

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

151

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49