Bijlagen

Reserves

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Naam reserve

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80157

Doel

Reserveren van middelen voor toekomstige risico's

Startdatum

2019

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

(Tussentijdse) winsten op grondexploitaties

Wordt rente toegevoegd?

Gewenste omvang

Plafond

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

18

Storting:

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

18

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49