Bijlagen

Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2020

Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2020

Nr.

Omschrijving

Berekende Aantallen

Gewicht

Uitkering

 1a

Waarde woningen eigenaren

3.021.578

-0,1576

-478.789

 1b

Waarde niet-woningen gebruikers

2.997.225

-0,127

-383.604

1c

Waarde niet-woningen eigenaren

27.190.520

-0,0939

-2.552.953

Subtotaal

-3.415.346

1e

OZB waarde niet-woningen

303,8

380,05

115.459,19

8a

Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

785

2.151,83

1.689.186,55

3a

Eén-ouder-huishoudens

1.183,00

829,31

981.073,73

2

Inwoners

33.213,00

161,59

5.366.888,67

5

Inwoners: ouderen boven 64 jaar

7.658,00

100,74

771.466,92

5a

Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

2.408,00

26,45

63.691,60

7

Lage inkomens

4.646,00

30,76

142.910,96

7c-2

Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

3.122,40

695,31

2.171.035,94

12

Minderheden

5.115,00

325,51

1.664.983,65

11a

Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.276,00

86,66

197.238,16

3b

Huishoudens

15.305,00

91,91

1.406.682,55

3c

Eenpersoonshuishoudens

5.158,00

51,88

267.597,04

8b

Loonkostensubsidie

33

1.954,21

64.488,93

4a

Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

6.362,00

727,22

4.626.573,64

7g-2

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

1.017,92

241,53

245.858,22

7h-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

10.037,94

-123,13

-1.235.971,55

7i-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

2.258,66

-481,82

-1.088.267,56

3h

Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

219,29

3.554,99

779.560,52

3g

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

488

1.258,04

613.923,52

8c-2

Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

291

648,02

188.573,82

8d

Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

227,33

1.715,61

390.015,34

11b-2

Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.491,00

1.063,29

1.585.365,39

11c-2

Wajong

376

863,12

324.533,12

3i-2

Medicijngebruik met drempel

5.871,51

372,21

2.185.434,23

8e

Re-integratie klassiek

2,31

358.510,67

829.593,69

4b

Inwoners jonger dan 65 jaar

25.555,00

4,06

103.753,30

5b

Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

4.460,00

0,18

802,8

5c

Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

790

0,18

142,2

3d

Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

944

15,8

14.915,20

3e

Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

829

63,21

52.401,09

3f

Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

405

110,61

44.797,05

7d-2

Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

572,8

123,78

70.900,59

0,07

Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

329,95

494,75

163.241,00

7f-2

Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

117,63

864,63

101.709,09

7j-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

1.288,77

112,93

145.541,30

7k-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

742,37

451,77

335.380,95

7l-2

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

264,67

790,59

209.246,56

3j

Bedden

27.556,00

0,82

22.595,92

13

Klantenpotentieel lokaal

31.570,00

47,71

1.506.204,70

14

Klantenpotentieel regionaal

12.670,00

24,38

308.894,60

15e

Leerlingen VO

738,4

370,5

273.577,20

15d

Leerlingen (V)SO

110,88

230,78

25.588,89

15j

Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

141

-1.606,03

-226.450,23

15k

Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

140

-2.520,95

-352.933,00

38

Bedrijfsvestigingen

2.904,00

75,22

218.438,88

30

Historische woningen in bewoonde kernen

2.422,00

90,29

218.682,38

29

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.422,00

31,39

76.026,58

27a

Oppervlak historische kernen basisbedrag

14

3.217,88

45.050,32

28

Historische waterweg

3.750,00

15,58

58.425,00

31a

ISV (a) stadsvernieuwing

0,00049686

6.087.306,96

3.024,55

31b

ISV (b) herstructurering

0,00225058

3.736.019,31

8.408,20

36

Kernen

1

9.093,76

9.093,76

37

Kernen * bodemfactor buitengebied

1,2

14.878,30

17.853,96

36a

Kernen met 500 of meer adressen

1

60.257,47

60.257,47

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

674,56

11,72

7.905,84

35a

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

43.013,62

5,82

250.339,28

32b-2

Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

30.258,70

58,96

1.784.052,72

23

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

2,4

1.525,03

3.660,07

22

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

132,5

3.089,49

409.357,43

21

Oppervlakte bebouwing

109

588,37

64.132,33

23a

Oppervlakte bebouwing buitengebied

2

1.921,87

3.843,74

22a

Oppervlakte bebouwing woonkern

106

2.284,96

242.205,76

19

Oppervlakte binnenwater

168

38,02

6.387,36

16

Oppervlakte land

845

41,09

34.721,05

18

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

1.047,80

26,89

28.175,34

24b-2

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

15.236,00

60,31

918.883,16

25b-2

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

19.045,00

50,79

967.295,55

39

Vast bedrag

1

249.631,99

249.631,99

Uitkeringsfactor

1,623

Subtotaal

53.289.676

56d

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-36.943,00

71

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

91.501,00

170

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

22.862

103

Gezond in de stad (DU)

66.318

205

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

64.105

223

Armoedebestrijding kinderen (DU)

210.487

262

Schulden en armoede (DU)

42.991

266

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

4.740

320

Verhoging taalniveau statushouders (DU)

37.853

383

Inburgering (IU)

65.234

384

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)

2.000

385

Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)

17.628

387

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)

49.324

388

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona)

47.815

389

Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona)

33.276

390

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona)

45.781

Subtotaal

764.972

Algemene uitkering 2020

50.639.303

260

Participatie (IU)

4.700.529

261

Voogdij/18+ (IU)

1.163.380

Integratie-uitkering Sociaal domein

Subtotaal

5.863.909

Totaal Gemeentefonds 2020

Totaal

56.503.212

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49