Bijlagen

Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie

Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie

Naar aanleiding van het rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als aanbevelingen van de RKC als afgedaan worden beschouwd.
Er zijn in 2020 geen aanbevelingen van de RKC afgedaan.

Onderwerp

Datum

Wijze van afhandeling

Rapport Wmo-beleid in de praktijk
Oorzaken van het hoge aantal cliënten met een maatwerkvoorziening

raadsinformatiebrief

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49