Algemeen

Voorstel om te besluiten

De raad besluit:

1. De jaarstukken 2020 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2021 aan te bieden aan CBS en Provincie.

2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2020 vast te stellen op € 745.815 positief en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

  • overhevelen subsidiebudget 2020 naar 2021 via reserve overlopende posten (€ 62.414);
  • verkeersonderzoek afrit 6/7 A20 via reserve overlopende posten (€ 30.000);
  • overhevelen restant budget sloop oude aula begraafplaats via reserve overlopende posten (€ 40.000);
  • storten vrijgevallen middelen vlaktaks GRJR in reserve Jeugd (€ 601.646);
  • storten vrijgevallen COA-middelen (statushouders) in de reserve inburgering (€ 60.024).

3. Het resultaat, na bovenstaande resultaatbestemming, van € 48.269 negatief te onttrekken aan de algemene reserve.

4. De volgende investeringen af te sluiten en de over- en onderschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij- of af te ramen (plus is bij-, min is aframen):

Af te sluiten kredieten

Nr.

Omschrijving

Restantbudget

03158

Heldringstraat 6, vervangen geveldeur

-12.375

03159

Heldringstraat 6, vervangen vloer

14.022

03163

Heldringstraat 6, vervangen plafond hal/kantoor

2.664

03282

Heldringstraat 6, zonnepanelen

-22.266

03346

Vuilwaterafvoer Heldringstraat

923

03283

Startpunt, zonnepanelen

-16.242

03177

Stadhuis, binnenwandafwerkingen

-5.672

03110

Zwembad Dol-fijn, interactieve speelmuur

-3.951

03122

Zwembad Dol-Fijn, dakafwerkingen

-66.428

02754

Bibliotheek, verwarmingsinstallatie

-7.687

02367

Schuurkerk, warmteinstallaties

-22.627

03357

Schuurkerk, binnenwandafwerking

-6.535

02354

Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '19

-10.308

02611

Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '20

-23.890

02558

Rioolrenovaties, vernieuwingen 2020

-20.000

03075

17044 reconstructie "Sportpark"

-40.407

03252

18009 Riolering Taanschuurpolder fase 2 (UV)

43.260

03257

18015 HWA Riool Lijsterlaan

3.769

03258

18016 HWA leiding Heldringstraat

15.743

03261

18019 Afkoppelen schoolpleinen 2018

-15.000

03263

18021 Reconstructie Wipperspark

5.374

03271

Buitenruimte Koningshoek

-280.184

03311

19006 Nieuwe HWA Huygenstraat

-5.298

03316

19014 Afkoppelen scholen 2019

-20.000

03367

19024 Lijsterlaan HWA Riool (UV)

-45.823

03309

19003 Watergang Laan 40/45

597

03314

19010 Noodoverloop Kwartelsingel

4.933

03317

19017 Omleggen AC-leiding Kwartelsingel

28.041

03371

20007 Schoolpleinen vergroenen/HWA 2020

413

03383

20043 Hoeker HWA (VK+VB+UV)

-1.995

03387

20051 RCMD "De Coureur" persriolering

-4.654

03362

Perceel grond aan de Zuidvliet

-500

03267

18001 Sluispolder West WRM fase 2b

-91.425

03269

18004 Sluispolder West WRM fase 3

53.052

03273

16019 Burg. de Jonghkade

-87.210

03303

19004 Herinrichting Frans Halslaan

0

03330

Versnelling groot wegenonderhoud '20

4.354

02566

Vervangen van beschoeiing '19

1.025

03322

Uitvoering bestrating kademuren Goudsteen

0

03323

Uitvoering openbare verlichting kademuur Goudsteen

0

02231

LB094- 2-VKR-12- Open Laadbak/laadklep

-151

02459

LB004- 4-VJJ-30- Peugeot- Gesloten

-218

02461

LB005 - 2-VKR-13 - VW - Open Laadbak

20.650

02467

LB063 - 9-VFR-82 - Peugeot - Gesloten

1.863

02468

LB052 - 3-VHK-80 - Peugeot - Gesloten

850

02469

LB053 - 3-VHK-81 - Peugeot - Gesloten

-600

02470

LB068 - 9-VFR-83 - Peugeot - Gesloten

1.728

02471

LB095 - 6-VFB-67 - Open Laadbak + kraan

-20.028

02472

LB073 - 9-VFR-84 - Peugeot - Gesloten

10.028

02486

ZM071 - Zoutstrooier - Nido

-1.540

02487

ZM072 - Zoutstrooier - Nido

-1.540

02488

ZM019 - Kooijmaaier - Roberine

-7.814

02608

LB002 - 6-VFB-66 - Open Laadb + laadklep

49

02663

ZM020 - Veegmachine - Schmidt

-672

02358

MSV trainingsveld, verv. lichtmasten

-4.262

03245

Kleedkamersubsidie MHV Evergreen

0

03290

MSV-terrein, asfalt handbalveld

-10.345

03291

MSV-terrein, verlichting handbalveld

-4.630

Totaal

-648.939

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49