Programma's

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Er is een grote vraag naar woningen. Met de Woonvisie 2019-2024 hebben we in beeld welke vraag er is van onze inwoners en in het bijzonder van specifieke doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben) en wat de opgaven zijn om aan te werken.
Dit jaar heeft - net als de komende jaren - in het teken gestaan van het verder bouwen in een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast zijn nieuwe projecten in beeld zoals de Kapelpolder en enkele kleinere locaties. Wij streven naar het bouwen van aantrekkelijke woningen die bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen.

3.832.611

3,6 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49