Paragrafen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Het BBV geeft aan dat een verbonden partij een publiek- of privaatrechtelijke organisatie is, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente verbindt zich aan een partij om de doelstellingen uit de programma's te realiseren. Samenwerking in een verbonden partij heeft (veronderstelde) voordelen boven niets doen, zelf doen, of inkopen bij derden. Een verbonden partij biedt de mogelijkheid om voordelen te behalen op het gebied van efficiency, kennis en risicospreiding. Verbonden partijen leveren ook risico's op voor gemeenten. Het is van belang dat de gemeente deze risico's onderkent, monitort en - indien nodig - ingrijpt.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49