Programma's

Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

Het overzicht overhead is een verplicht onderdeel in de jaarstukken. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

11.293.861

10,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49