Programma's

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit programma beslaat zowel het inrichten en beheren van de openbare ruimte, als onze inspanningen om duurzaamheid met betrekking tot die openbare ruimte en daarbuiten, verder vorm en inhoud te geven. De gemeente Maassluis wil een stad zijn die zo is ingericht dat het een bijdrage levert aan het terugdringen van factoren die het leven van toekomstige generaties belasten. Denk hierbij aan CO2 uitstoot; uitputting en vervuiling van grondstoffen, bodem en water; achteruitgang biodiversiteit en het produceren van afval. Daarbij willen wij dat de stad is toegerust op de effecten van het veranderende klimaat. De gemeente heeft zich als doel gesteld om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn.

4.825.411

4,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49