Jaarrekening

Single information Single audit

Single information Single audit

De doelstelling van Single information Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen is de verantwoording- en controlelasten voor gemeenten (en provincies) te verminderen. Daartoe worden door het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle werkzaamheden gevraagd. Verder wordt aangesloten bij het reguliere jaarrekeningproces van de lagere overheden.

Met de SiSa-bijlage wordt niet alleen aan de Rijksoverheid verantwoording afgelegd over de specifieke uitkeringen, maar ook aan de provincie (verantwoording tussen mede overheden). Dat wil zeggen dat de verantwoording over van de provincie ontvangen subsidies via deze bijlage op de jaarrekening verloopt. In 2020 zijn er door de gemeente Maassluis van andere mede overheden geen subsidies of bijdragen ontvangen die worden verantwoord door middel van de SiSa-bijlage. De regelingen die worden afgerekend betreffen enkel verantwoordingen richting Rijksoverheid.

De gemeente Maassluis legt met de jaarrekening 2020 verantwoording af over elf verschillende specifieke uitkeringen. Daarvan zijn er vijf nieuw, namelijk de regeling voor de hulp aan de gedupeerden van de toeslagen problematiek, de regeling reductie energiegebruik en het extern advies warmtetransitie, de TOZO (in verband met de coronamaatregelen) en de regeling sportakkoord.
Dit zijn alle regelingen:

SiSa nummer

Naam specifieke uitkering

B1

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

C1

Specifieke uitkering reductie energiegebruik

D8

Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

F9

Extern Advies Warmtetransitie

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, gemeentedeel 2020

G2a

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, totaal 2019

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), gemeentedeel 2020

G3a

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), totaal 2019

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), gemeentedeel 2020

H4

Specifieke uitkering Sport

H8

Specifieke uitkering voor lokale sportakkoorden (Regeling Sportakkoord

Vanaf jaarrekening 2016 verzorgt Stroomopwaarts MVS de uitvoering (en verantwoording) van twee specifieke uitkeringen te weten de gebundelde uitkering op grond van artikel 69 van de Participatiewet (BUIG) en het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) in de SiSabijlage bij de jaarrekening van Stroomopwaarts.  
Hierdoor ontstaat een getrapte verantwoording: de gemeente legt met de jaarrekening 2020 verantwoording af over het totaal van de uitvoering in 2019. Dit betreft de regelingen G2a en G3a in de SiSa bijlage van de gemeente in 2020. In de SiSa bijlage bij de jaarrekening 2020 van Stroomopwaarts wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van beide regelingen in 2020. Met de SiSa in 2021 zal de gemeente dan weer verantwoording afleggen over het totaal in 2020.

Hierna volgt de SiSa-bijlage, middels het door BZK en CBS voorgeschreven format.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49