Paragrafen

Subsidies

Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de - door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente heeft de subsidieregels in een Algemene subsidieverordening Maassluis en in beleidsregels vastgelegd.
Hierin is onder meer bepaald dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige en jaarlijkse subsidies. De subsidielijst geeft een overzicht van verleende en nog te verlenen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49