Algemeen

Voorwoord

Dit is de jaarrekening 2020 van het college dat uitvoering geeft aan het coalitieakkoord Samen Maassluis, investeren in een duurzame toekomst. Hierin hebben CDA, VVD, PvdA en D66 samen plannen gemaakt voor een mooiere en betere stad. Dat is de afgelopen jaren samen met de Maassluizers goed gelukt. Samen hebben wij Maassluis mooier gemaakt.

Wij hebben een moeilijk jaar achter de rug. De coronacrisis grijpt diep in het leven van velen. Veel Maassluizers hebben te maken met het virus. Zowel privé als zakelijk bepaalt het virus ons leven.

De financiële impact van de coronacrisis is nog moeilijk te bepalen. Het Rijk stelt steunpakketten ter beschikking. Met die rijksregelingen worden financiële calamiteiten verminderd, maar niet voorkomen. De uitkomst blijft financieel ongewis.

En dat geldt ook voor de financiële gevolgen van de taakverschuivingen van Rijk naar gemeenten. Meer taken en minder financiële middelen stelt gemeenten, en dus ook Maassluis, voor enorme uitdagingen in de komende jaren.

De veerkracht van Maassluis is bewonderenswaardig. De stad heeft zich van z’n beste kant laten zien. Creatieve ondernemers zoeken naar mogelijkheden om klaar te zijn voor de toekomst; scholen en leerkrachten die alles in het werk stellen om onze kinderen kansen te bieden; verenigingen en stichtingen die samenwerking zoeken.

Het college heeft grote waardering voor het werk dat onder moeilijke omstandigheden het afgelopen jaar is verricht door onze mensen op het stadhuis en bij het stadsbedrijf.

Ondanks de impact van de coronacrisis en de beperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn er in 2020 mooie resultaten geboekt.

Een prettige stad om in te wonen

 • Bouwen, bouwen, bouwen. Maassluis groeit maar door. Er worden woningen gebouwd in alle segmenten van de woningmarkt. Iedereen moet in Maassluis een woning kunnen vinden die past bij de wensen.
 • Plannen komen steeds vaker uit de samenleving en niet uit de koker van de gemeente. Dat vraagt om een nieuwe rol van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld bij de wijkdeals, waar inwoners het initiatief nemen om de leefomgeving te verbeteren.
 • Bij het versneld onderhoud van de wegen is een inhaalslag gerealiseerd; delen van de Westlandseweg en de Laan 1940-1945 zijn gereconstrueerd.
 • In combinatie met rioleringsvervanging zijn enkele straten volledig opnieuw ingericht. In een enkele straat wordt de herinrichting dit jaar afgerond (Hobbemastraat, Frans Halslaan, Dennendal, Heldringstraat, Dirkzwagerstraat).

Duurzaamheid

 • De belangstelling onder inwoners voor duurzaamheid is groot. Veel mensen hebben interesse in nieuwe vormen van energie. Maassluis gaat van het gas af.
 • Ook in 2020 is hard gewerkt om Maassluis te wapenen tegen extreme weersomstandigheden. Waterberging en riolen kunnen een flinke regenbui nu aan.
 • Op diverse locaties is gestart met natuurlijk grasbeheer waarbij de voormalige gazons en bermen nog maar een of twee keer per jaar gemaaid worden om andere (bloemrijke) planten een kans te geven zich te ontwikkelen.

Sociale cohesie

 • In de coronacrisis heeft Maassluis zich van z’n beste kant laten zien. Inwoners staan voor elkaar klaar. De website samenzijnwijmaassluis is een succes. Hier vinden mensen elkaar. In Maassluis helpen wij elkaar.
 • Door de samenwerking met gezinsspecialisten (schoolmaatschappelijk werk), leerplicht en wijkteam VraagRaak zijn kinderen niet uit het oog verloren. Waar nodig is extra hulp geboden.

Ouderen

 • Voor de ouderen was 2020 door de coronacrisis onvoorstelbaar zwaar. Het virus hield de zorginstellingen in de greep. Daar is door al het personeel enorm hard gewerkt om het leven voor de ouderen ondanks alle maatregelen zo draaglijk mogelijk te maken.
 • Er zijn veel initiatieven geweest om ouderen te laten blijken dat zij er niet alleen voor staan en dat er aan hen wordt gedacht.

Jeugd en jongeren

 • De jongeren hadden het lastig in 2020. De beperking van alle maatregelen maakt het leven voor hen extra lastig. Tijdens grote delen van het jaar geen school, geen sport, geen vrienden. Deze groep verdient extra aandacht. Daarom zijn er extra activiteiten georganiseerd tijdens vakanties.
 • Met Vlaardingen en Schiedam zijn er stappen gezet om de jeugdhulp in de regio te verbeteren.

Ambtelijke organisatie

 • Ook voor de organisatie was het natuurlijk een bijzonder jaar. Bij het Stadsbedrijf zijn aanpassingen gedaan om coronaproof vuil in te zamelen. Het grootste deel van het jaar hebben de meeste ambtenaren thuis gewerkt, met alle beperkingen van dien. Dit leidt soms tot vertraging in het werk. Soms echter ook tot versnelling, want het digitale werken biedt ook veel innovatieve voordelen.
 • Om de dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren, is de gemeentelijke website vernieuwd en eigentijdser gemaakt.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49