Programma's

Programma 4 Onderwijs

Programma 4 Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt primair bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren.
De gemeente heeft de opdracht om de doelgroep peuters en leerlingen uit het basisonderwijs met (een risico op) een taal-, ontwikkelings- en/of onderwijsachterstand beter voor te bereiden op hun schoolcarrière en ze te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Het doel is integratie bevorderen en de kansen op een succesvolle schoolloopbaan vergroten. De startpositie is voor ieder kind verschillend. De achterstand die doelgroepkinderen hebben (hun startpositie) op hun leeftijdsgenoten is substantieel. Het doel is om de achterstanden in te lopen, maar onderzoek wijst uit dat het reëler is er aan te werken, dat de achterstand niet groter wordt. Focus ligt daarom op de mogelijkheden om de achterstand te minimaliseren.

4.411.866

4,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49