Bijlagen

Overzicht moties raad

Overzicht moties raad

De tabel geeft aan welke moties er in 2020 zijn afgedaan. Naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie (RKC) heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als moties als afgedaan worden beschouwd. Dit is gebeurd in de eerste en tweede bestuursrapportage.

Niet in deze tabel opgenomen moties zijn nog in uitvoering.

Onderwerp

Datum

Wijze van afhandeling

Motie 18 Overdracht buitenonder-houd onderwijs

5-11-2014

raadsinformatiebrief

Motie 4 in rapporten kun je niet sporten

9-11-2016

raadsinformatiebrief

Motie 24 evaluatie verzoek rioleringsregeling

9-11-2016

behandeling Gemeentelijke Rioleringsplan

Motie 34 zonnepanelen op geluidswallen

9-11-2016

raadsinformatiebrief

Motie 1 Regenwater op eigen grond

8-11-2017

behandeling Gemeentelijke Rioleringsplan

Motie 8 Verkennend onderzoek maatschappelijk cluster

8-11-2017

raadsinformatiebrief

Motie 15 Succes met subsidies

8-11-2017

raadsinformatiebrief

Motie 27 Duurzame geluidsschermen voor geheel Maassluis

8-11-2017

raadsinformatiebrief

Motie 29 Veilig fietsen in Maassluis

8-11-2017

behandeling fietsplan

Motie Windpark

23-1-2018

raadsinformatiebrief

Motie 1 centrum Maassluis vrachtwagenvrij

7-11-2018

raadsinformatiebrief

Motie 6 starterswoningen

7-11-2018

vaststelling van de verordening doelgroepen woningbouw

Motie 7 Technisch onderwijs

7-11-2018

raadsinformatiebrief

Motie 10 Veilig onderweg

7-11-2018

vaststelling actieplan verkeersveiligheid

Motie 13 Groeiwoningen voor starters

7-11-2018

behandleing notitie over betaalbare koopwoningen

Motie 14 Getijdepark

7-11-2018

raadsinformatiebrief

Motie 26 Omgevingswet

7-11-2018

raadsinformatiebrief

Motie 33 Kringloop van goederen

7-11-2018

raadsinformatiebrief

Verkeerssituatie Sportzaal Sportlaan

17-9-2019

raadsinformatiebrief

Buitensporig hoge winsten zorginstellingen

15-10-2019

raadsinformatiebrief

Motie 1 Communicatie richting inwoners

5-11-2019

raadsinformatiebrief

Motie 6 Steun aan pleegouders in Maassluis

5-11-2019

raadsinformatiebrief

Motie 8 Ja-Ja Sticker

5-11-2019

raadsinformatiebrief

Motie 10 Reisdocumenten en rijbewijzen

5-11-2019

raadsinformatiebrief

Motie 11 Duidelijke taal

5-11-2019

raadsinformatiebrief

Motie 13 Tijdig afhandelen moties

5-11-2019

raadsinformatiebrief

Motie 18 Lokale ondernemers

5-11-2019

raadsinformatiebrief

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49