Bijlagen

Reserves

Egalisatiereserve automatisering

Naam reserve

Egalisatiereserve automatisering

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80101

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse fluctuerende lasten op het gebied van automatisering.

Startdatum

1996

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar en dekken van fluctuerende lasten automatisering.

Voeding van de reserve

Jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie. Eenmalige storting vanuit de algemene reserve in 2000 van € 454.000.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

168

Storting:

Dotatie vervanging iPads Raad

12

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

180

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49