Bijlagen

Reserves

Reserve premie WW

Naam reserve

Reserve premie Werkloosheidswet (WW)

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80156

Doel

Reserveren van middelen voor toekomstige risico's

Startdatum

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Saldo premie WW / premie WGA verzekering

Wordt rente toegevoegd?

Gewenste omvang

Plafond

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

10

Storting:

Resultaatbestemming 2019: premie WW

11

Storten premie WGA

95

Saldo premie WW 2020

13

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

129

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49