Bijlagen

Reserves

Reserve Wmo en Jeugd

Naam reserve

Reserve Wmo en Jeugd

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80121

Doel

Egaliseren van fluctuaties in exploitatie van Wmo en Jeugd

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Bestedingsplan Wmo

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten Wmo en Jeugd. De reserve wordt per 1-1-2021 opgesplitst in een reserve Sociaal domein, reserve Jeugd en een reserve Wmo.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

€ 1.250.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

561

Storting:

Storten onderschrijding (tot plafond reserve)

852

Onttrekking:

Tekort lokale jeugdhulp 2020

-47

tekort lokale jeugd 2020 jaarwerk

-90

Transformatie jeugd

-26

Boekwaarde per 31 december 2020

1.250

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49