Bijlagen

Reserves

Reserve cultuur

Naam reserve

Reserve Cultuur

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80113

Doel

Egaliseren van de exploitatie op het gebied van cultuur

Startdatum

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Cultuurvisie

Voeding van de reserve

Storting van exploitatieoverschotten cultuurbudgetten

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

17

Storting:

Storten onderuitputting cultuurvisiebudget

15

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

32

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49