Bijlagen

Reserves

Reserve onderhoud gebouwen

Naam

Reserve onderhoud gebouwen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80104

Doel

Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen. De onderhoudskosten voor de volgende panden worden uit de reserve bekostigd: Stadhuis, Gemeentewerf, Industrieweg, Startpunt, Steendijkpoldercomplex, Olympiahal, Wethouder Smithal, Gymzaal Haydnlaan, Zwembad Dol-fijn, Burg. Wesselinkstraat, In Blik, Theater Koningshof, Bibliotheek, Schuurkerk, Museum Maassluis, Nationaal Sleepvaartmuseum, Douanehuisje, Kunst- en cultuuracademie, Rijwielstalling station, Bekkerslaan 1b en Molen de Hoop.

Startdatum

2020

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

MOP's

Voeding van de voorziening

Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De reserve is gevormd uit de saldi van de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Deze moet vanwege de BBV-voorschriften worden omgezet in een reserve.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

0

Storting:

Storting vrijgevallen middelen voorziening onderhoud gebouwen

1.833

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

1.833

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49