Bijlagen

Reserves

Bestemmingsreserve Participatiewet

Naam reserve

Bestemmingsreserve Participatiewet

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80151

Doel

Egaliseren van de risico's van de BUIG-middelen

Startdatum

2016

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Eenmalig storting vanuit de Algemene reserve, overschotten in lopend jaar

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

€ 2.250.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

1.588

Storting:

Verhoging plafond reserve ter dekking risico's

200

Aanvullende storting overschot BUIG (tot plafond reserve)

462

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

2.250

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49