Bijlagen

Reserves

Reserve digitale dienstverlening / website

Naam reserve

Reserve digitale dienstverlening / website

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80105

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de fluctuerende kapitaal- en onderhoudslasten van softwarepakketten.

Startdatum

2007

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Niet bepaald

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

117

Storting:

Onttrekking:

Implementatie gemeentelijke website

-15

Boekwaarde per 31 december 2020

102

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49