Bijlagen

Reserves

Corona noodfonds

Naam reserve

Corona noodfonds

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80160

Doel

Reserveren van niet bestede middelen coronacompensatie t.b.v. nog te compenseren kosten 2021.

Startdatum

2020

Einddatum

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Niet bestede middelen coronacompensatie

Wordt rente toegevoegd?

nee

Gewenste omvang

n.v.t.

Plafond

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2020

Storting:

Niet uitgegeven coronamiddelen

576

Onttrekking:

Boekwaarde per 31 december 2020

576

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49